Menu Zamknij

Autyzm wczesnodziecięcy – co to oznacza?
Informacja dla rodziców.

 

Autyzm od wielu lat jest zagadką, wielką niewiadomą dla wielu badaczy klinicystów. Dziś jasne jest, ze autystyczne zaburzenia są zespołem różnych form nieprawidłowości rozwoju. Formy te są zróżnicowane pod względem etiologii i poziomu funkcjonowania jednostki. Występują jednak pewne cechy wspólne , które pozwalają na łączne rozpatrywanie powyższych zaburzeń. Do tych cech należą przede wszystkim zaburzenia w zakresie rozwoju społecznego, komunikacji oraz sztywności zachowań. Do dziś istnieje w tym obszarze sporo niejasności. Nie wiadomo do końca jakie przyczyny powodują autyzm. Trudno jest wyjaśnić wiele typowych dla osób autystycznych aspektów funkcjonowania. Ciągle brak skutecznego sposobu pomocy osobom z autyzmem. Jednak w wielu krajach, także w Polsce podejmowane są interesujące próby pracy z dziećmi autystycznymi. Opierają się one na różnych orientacjach i założeniach terapeutycznych.

 

Autyzm to wczesne ( 1 – 3 r.ż.) całościowe zaburzenie rozwoju człowieka, związane z występowaniem deficytów w jego podstawowych dyspozycjach:

  • do przyjmowania i przetwarzania informacji z otoczenia,
  • do porozumiewania się z otoczeniem (nabywania umiejętności językowych)
  • do funkcjonowania w relacjach społecznych
  • do zachowania się społecznie adekwatnego, przystosowawczego i pozwalającego na korzystanie z e społecznych źródeł interaktywnego rozwoju.

 

Deficyty te pojawiają się już w pierwszych miesiącach życia dziecka i ( postać wczesna) lub w formie późniejszego regresu częściowo nabytych umiejętności przed ukończeniem trzeciego roku życia (postać regresywna) (Rajner, Wroniszewski, 2002).

 

Problem diagnozowania, leczenia, rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem w Polsce podobnie jak w innych krajach nadal pozostaje nierozwiązany.

 

Pierwszy okres terapii i rehabilitacji musi być bardzo intensywny (głównie poprzez zajęcia indywidualne ewentualnie grupowe w relacji 1:1 ( pacjent : terapeuta).

 

Placówki zajmujące się diagnozą i rehabilitacją osób z autyzmem na terenie Trójmiasta:

 

  • NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem w Gdańsku, Gdańsk, ul Chopina 42, tel: 520 – 38 – 30.
    Poradnia jest placówką służby zdrowia. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń autystycznych.
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Gdańsk, ul Dąbrowszczaków 28 tel 553- 40 – 32. W ośrodku dzieci i młodzież z autyzmem mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego. Ośrodek prowadzi także Program Wczesnej Interwencji , terapię dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku- zrzesza rodziców, profesjonalistów i inne zainteresowane problematyką autyzmu osoby.
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Gdyni. – odział terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Zrzesza rodziców, profesjonalistów i inne zainteresowane problematyką autyzmu osoby.

 

Nasza Poradnia prowadzi orzecznictwo w sprawach edukacji dla gdyńskich dzieci i młodzieży z autyzmem. Orzeka o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( 0 – 6 rż), o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz o potrzebie nauczania indywidualnego.

 

Przydatne linki:

Bibliografia:

Kosecka A. (1995) Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych. Niepublikowana praca magisterska . Gdańsk: Uniwersytet Gdański
Rajner A., Wroniszewski M. (2002): Skutecznie i profesjonalnie. Warszawa: Fundacja Synapsis.

Opracowała: Anna Kosecka – psycholog PPP nr 2.

 

Powrót do PORADY