Menu Zamknij

Dzieci uzdolnione

 

Lista kontrolna dla nauczycieli Materiały informacyjne dla rodziców i nauczycieli. Źródło: M.Partyka, „Zdolni, utalentowani, twórczy”, wyd.CMPPP MEN W-wa 1999( str. 172)

 

Wyjątkowo uzdolnione dzieci można scharakteryzować za pomocą poniższej listy. Dziecko posiadające większość cech wymienionych w liście (oprócz tych z gwiazdkami) jest prawdopodobnie utalentowane i mające ponadprzeciętne osiągnięcia w edukacji.

 1. Posiada nieprzeciętne możliwości rozumowania, radzenia sobie z abstrakcją, generalizowaniem faktów., rozumienia znaczeń i widzenia powiązań miedzy nimi.
 2. Posiada wielką ciekawość poznawczą. *
 3. Uczy się łatwo i szybko.
 4. Ma szerokie zainteresowania.
 5. Posiada szeroką rozpiętość uwagi, która umożliwia mu koncentrowanie się i bycie wytrwałym w rozwiązywaniu problemów i pogłębianiu zainteresowań.
 6. Jest nieprzeciętne w ilości i jakości słownictwa, w porównaniu z dziećmi w jego wieku.
 7. Posiada zdolność do samodzielnej, efektywnej pracy.
 8. Wcześnie nauczyło się czytać (często długo przed rozpoczęciem szkoły).*
 9. Posiada umiejętność przenikliwej obserwacji.
 10. Okazuje inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej.
 11. Czujnie i szybko odpowiada na nowe idee.
 12. Ma zdolność szybkiego zapamiętywania.
 13. Interesuje się bardzo naturą człowieka i świata (problem pochodzenia, przeznaczenia etc.)
 14. Posiada niezwykłą wyobraźnię.
 15. Potrafi łatwo podążać za złożonymi wskazówkami.
 16. Szybko czyta.*
 17. Ma wiele zainteresowań (hobby). *
 18. Ma zainteresowania czytelnicze z wielu przedmiotów.
 19. Często i efektywnie korzysta z biblioteki.*
 20. Jest świetne w matematyce, szczególnie w rozwiązywaniu problemów.*

 

Przygotowała: Joanna Wasilewska

 

Powrót do PORADY