Menu Zamknij

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Informacje o najczęściej spotykanych rodzajach niepełnosprawności dzieci.

 

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Informacje o najczęściej spotykanych rodzajach niepełnosprawności dzieci.

 

W niektórych przypadkach niepełnosprawność dziecka jest rozpoznawana już przy urodzeniu. O niepełnosprawności świadczy wówczas wygląd dziecka, a badania medyczne to potwierdzają lub wykluczają. Dzieje się tak na przykład u dzieci z wadami wrodzonymi, z Zespołem Downa. Warto aby w tym okresie zebrać jak najwięcej wiadomości od pracowników służby zdrowia na temat danej niepełnosprawności oraz o możliwościach uzyskania pomocy dla siebie i dla dziecka. Niektóre niepełnosprawności są rozpoznawane później, np. podczas badań pediatrycznych. Niekiedy sami rodzice niepokoją się zachowaniem lub zaburzonym rozwojem dziecka. Warto wyjaśniać swoje niepokoje poprzez kontakt ze specjalistami. Nikt tak uważnie i często nie przypatruje się dziecku jak jego rodzice i nikt inny jak oni nie wie o nim tak dużo. Im wcześniej jest wykryta niepełnosprawność, tym większe są szanse pomocy dziecku.

 

Rodzaje niepełnosprawności

   1. Niepełnosprawność intelektualna – jest efektem wielu zaburzeń metabolicznych. Często do trzeciego roku życia przejawia się ona opóźnieniem rozwoju psychoruchowego dziecka. Jeśli dziecko nie rozwija się prawidłowo warto skontaktować się z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (81 – 425 Gdynia, ul. Harcerska 4). Tam rodzice i dziecko otrzymają specjalistyczną pomoc i wskazówki do pracy z dzieckiem
   2. Uszkodzenie słuchu – jeśli dziecko w wieku:
    • od 1 do 3 miesięcy: nie reaguje na głośne dźwięki zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek od 2 miesiąca nie reaguje na głos bliskiej osoby kiedy jej nie widzi nie budzi się przy głośnych dźwiękach
    • od 4 do 6 miesięcy: nie zwraca głowy w kierunku głosu znanej osoby lub innego dźwięku nie budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi nie reaguje gaworzeniem na mowę matki

znaczy to, że dziecko ma zaburzenia słuchu i wymaga kompleksowego zbadania słuchu. Badanie takie wykonują poradnie laryngologiczne i audiologiczne. Jeśli dziecko ma już diagnozę to potrzebuje specjalnego programu rehabilitacji. Wówczas należy kontaktować się z specjalistycznymi placówkami oferującymi terapię (Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 80 – 302 Gdańsk, ul. Głogowska 11, tel (0-58) 556-05-28)

 

 1. Uszkodzenie wzroku – Dzieci niewidome i słabowidzące są nieliczną grupą. Przeważająca większość z nich to dzieci, które nie widzą lub widzą słabo od urodzenia. Jeżeli dziecko widzi nieprawidłowo konieczna jest specjalistyczna konsultacja u lekarza okulisty. Specjalistyczną placówką jest Wojewódzka Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia przy Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha –Adalberta, 80 – 356 Gdańsk, ul. Wejhera 12 A, tel. (o- 58) 556-28-57.
 2. Niepełnosprawność ruchowa – mózgowe porażenie dziecięce – rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego jest zazwyczaj możliwe około pierwszego roku życia. Głównym objawem mózgowego porażenia dziecięcego są niedowłady kończyn, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju mowy. U 25 – 35% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stwierdza się niepełnosprawność intelektualną.
 3. Autyzm dziecięcy – rozpoznanie autyzmu jest często bardzo trudne. Rodziców powinien zaniepokoić brak kontaktu wzrokowego, emocjonalnego z najbliższymi, opóźniony rozwój mowy lub nagłe jej zatrzymanie. Konieczna jest specjalistyczna konsultacja w Poradni dla Osób z Autyzmem 80-268 Gdańsk, ul Chopina 42, tel. (0-58) 520-38-30.

Gdzie szukać informacji o instytucjach i organizacjach wspierających rodzinę wychowującą dziecko niepełnosprawne:

 

Opracowanie: mgr Anna Kosecka – psycholog kliniczny
Bibliografia:
Gdyński Informator dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2004
Jeż -Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk 2003.

 

Powrót do PORADY