Menu Zamknij

Punkt konsultacyjny dla rodziców wychowujących małe dzieci

PUNKT  KONSULTACYJNY  DLA  RODZICÓW  WYCHOWUJĄCYCH MAŁE  DZIECI 

(od urodzenia do podjęcia nauki w szkole)

Prowadzący: mgr A. Kosecka – psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Adresaci: rodzice wychowujący małe dzieci.

Forma: indywidualne konsultacje dla rodziców.

Cele:

  • wspomaganie rodziców w działaniach umożliwiających ich dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój,
  • wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych.

Termin: po wcześniejszej telefonicznej rejestracji w  sekretariacie poradni

KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE