Menu Zamknij

Zaproszenie dla nauczycieli przedszkoli i szkół

NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Jeśli:

  • Dążysz do doskonalenia i podnoszenia swoich zawodowych kompetencji,
  • Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje mocne strony,
  • Pragniesz jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę i wzmocnić kompetencje nauczyciela dzieci/uczniów   z niepełnosprawnościami,
  • Masz wątpliwości, znaki zapytania w pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi/uczniami ……?

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE  W

SZKOLE/PRZEDSZKOLU LUB  W NASZEJ PORADNI.

 

TERMIN KONSULTACJI DO UZGODNIENIA TELEFONICZNIE Z PROWADZĄCYMI

Konsultacje prowadzą specjaliści

mgr Anna Kosecka-psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  i rewalidacji dzieci z autyzmem

mgr Mirosława Reda-oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny