Menu Zamknij

Zajęcia „Współpraca w grupie” – projekt UNICEF

W ramach programu UNICEF w klasach „0”a i „0”b w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni zrealizowano wczoraj warsztaty na temat „Współpraca w grupie”.
W oparciu o bajkę „Wiązka patyków i stary człowiek” dzieci uczyły się o wartości współpracy i sile tkwiącej we współdziałaniu. Uczestnicy zajęć doskonalili umiejętności osiągania celów grupowych przy wspólnym wysiłku, dzieleniu się i uzgadnianiu kompromisów.
Prowadzące: Beata Wojciechowska i Izabela Łada