Menu Zamknij

mgr Agata Czempińska

 

Mgr filologii polskiej, logopeda, (Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW), specjalista wczesnej interwencji logopedycznej (Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja Logopedyczna -UG). Nauczyciel dyplomowany. Certyfikat Zawodowy logopedy (2004 r). Liczne kursy i warsztaty z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, m.in.: ,,Profilaktyka logopedyczna”; ,,Wczesna interwencja logopedyczna z zastosowaniem ustno- twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe wykorzystująca elementy metody C. Moralesa”; ,,Masaż jako forma stymulacji rozwoju małego dziecka”; ,,Koordynacja dynamiki twarzy wg metody S. Masgutowej”; ,,Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych”; ,,Integracja odruchów ustno- twarzowych wg metody dr S. Masgutowej” (Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej); ,,Kinezjologia Edukacyjna wg P. Dennisona”; ,,Ruch- emocje- intelekt. Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce”. Współautorka programu ,,Logopedyczna profilaktyka wczesnodziecięca obejmująca dzieci od urodzenia do 3 roku życia, prowadzona w rejonie działania PP-P Nr 2 w Gdyni”. Szkolenia z zakresu wykorzystania techniki komputerowej w terapii logopedycznej: ,,Komputer w logopedii- możliwości wykorzystania”, ,,Sposoby użytkowania multimedialnej serii programów do diagnozy i terapii logopedycznej” ,,Multimedialne rozwiązania w terapii logopedycznej”. Udział w wielu seminariach i konferencjach naukowo- szkoleniowych.