Menu Zamknij

 

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

 

DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

BADANIA PRZESIEWOWE

TERAPIA DLA DZIECI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI

 

 

DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się.

 

BADANIA PRZESIEWOWE

Przesiewowe badania słuchu – program „Słyszę”. Konsultacje dla nauczycieli  i rodziców

Przesiewowe badania wzroku – program „Widzę”. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

Przesiewowe badania psychologiczne dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich w kierunku ryzyka dysleksji i wczesnego wykrywania niepowodzeń szkolnych.

Przesiewowe badania dojrzałości matematycznej u dzieci pięcioletnich.

Przesiewowe badania logopedyczne i psychologiczne w przedszkolach i szkołach.

 

TERAPIA DLA DZIECI

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ryzyka dysleksji w wieku 5-6 lat prowadzone  w oparciu o Metodę Dobrego Startu.

Terapia logopedyczna

Terapia matematyczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI

„ Bawię się i uczę”- zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich ukierunkowane na wspomaganie ich rozwoju.

Terapia logopedyczna

Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy oraz wadami wymowy.

EEG- Biofeedback

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

  • zmiana zapisu EEG,
  • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina