Menu Zamknij

Oferta dla starszych uczniów

 

 

DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

KONSULTACJE

TERAPIA DLA MŁODZIEŻY

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY

„TWÓRCZE FERIE”

ZAJĘCIA „RPG W PPP”

 

 

Diagnoza specjalistyczna

 

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się.

 

 

Konsultacje

 

Rozmowy wspierające.

Konsultacje i badania uczniów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych pod kątem dalszego kierunku kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

Konsultacje i badania uczniów III klas gimnazjów, mających problemy zdrowotne, pod kątem dalszego kierunku kształcenia.

 

 

Terapia dla młodzieży

 

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Terapia pedagogiczna dla młodzieży  ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania  i pisania – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback

Indywidualne spotkania terapeutyczne dla młodzieży z Zespołem Aspergera

 

Terapia psychologiczna

 

Oferujmy konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla młodzieży w zakresie:
– depresji, myśli samobójczych i zachowań autoagresywnych ,
– nerwic i zespołów lękowych,
– zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
– poczucia niezadowolenia z życia
– wybuchów niekontrolowanych emocji i poczucia przytłoczenia silnymi uczuciami
– trudności interpersonalnych w rodzinie i grupie rówieśników
– radzenia sobie z żałobą

 

 

EEG-Biofeedback

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

  • zmiana zapisu EEG,
  • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina

 

Zajęcia RPG w PPP

Serdecznie zapraszamy młodzież na cykliczne spotkania z grami fabularnymi! Poprzez grę w świecie fantasy uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoją kreatywność, umiejętność współpracy i komunikacji a przede wszystkim wspaniale spędzić czas!
Uczestnicy: uczniowie od 15 roku życia
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni
Czas: poniedziałki, godz. 16:00 – 17.30.
Prowadzący: mgr Mateusz Grygiel – psycholog, psychoterapeuta,
mgr Marta Sulewska –  psycholog.

 

 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży

W ramach oferty Poradni proponujemy uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szeroki wachlarz spotkań o charakterze warsztatowym. Wszystkie warsztaty modyfikowane są w zależności od potrzeb grupy uczniów, dla których są przygotowywane. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 

– integracja i nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie – zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I danego etapu edukacyjnego. Podczas nich uczniowie poznają się nawzajem. Dowiadują się o zainteresowaniach i mocnych stronach swoich kolegów i koleżanek. Podczas ćwiczeń uczniowie zazwyczaj pracują w grupach, tak aby nawiązać nowe kontakty. Przykładowe warsztaty: „Razem raźniej”

 

– doskonalenie umiejętności szkolnych – warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się, szybkiego zapamiętywania, umiejętnego robienia notatek. Ćwiczenia prezentowane podczas spotkań pobudzają również twórczość i kreatywność myślenia.  Przykładowe warsztaty: „Techniki skutecznego uczenia się”, „Rusz głową”, „Trening  szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się” dla gimnazjalistów

 

– rozpoznawanie i wyrażanie emocji – podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać emocje swoje i innych, a także poznają akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi. Dowiadują się, że nie ma złych emocji. Poznają znaczenie słowa empatia. Przykładowe warsztaty: „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”, „Jak radzić sobie ze złością?”

 

–  komunikacja – zajęcia rozwijają umiejętność komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają elementy i techniki skutecznej komunikacji. Uczą się jak przedstawić swoje racje i zostać zrozumianym. Przykładowe warsztaty: „Jak słuchać, jak mówić?”, „Komunikacja w klasie”, „Doskonalenie komunikacji interpersonalnej”, „Świadoma komunikacja”, „Rozwijanie technik komunikacyjnych”

 

– rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i profilaktyka zachowań agresywnych – warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności interpersonalne i uczą się tolerancji w zespole klasowym. Na zajęciach poznają także podstawowe techniki negocjacyjne. Przykłady warsztatów: „Od konfliktu do porozumienia”, „ Konflikty, asertywność, negocjacje”, „Jak rozwiązywać konflikty i zapobiegać im?”, „Rozwiązywanie konfliktów za pomocą negocjacji – wygrany-wygrany”, „Negocjacje. Sztuka porozumienia”, „O agresji inaczej”

 

– radzenie sobie ze stresem – podczas spotkań uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem. Poznają mechanizm łączący stres z zachowaniem. Zapoznają się ze zdrowymi sposobami rozładowania stresu oraz podstawowymi technikami relaksacyjnymi. Przykładowe warsztaty: „Wybrane techniki relaksacyjne”, „Jak radzić sobie ze stresem?”

 

– promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień – warsztaty promujące zdrowy styl życia. Uczniowie zapoznają się z symptomami, mechanizmem i skutkami uzależnienia. Poznają alternatywne i skuteczne metody rozładowania napięcia. Przykładowe warsztaty: „ Zdrowy styl życia”, „Profilaktyka uzależnień od środków zmieniających świadomość”

 

– budowanie pozytywnego obrazu siebie – zajęcia podkreślają znaczenie pozytywnych wartości w życiu człowieka. Warsztaty skupiają się na budowaniu pozytywnego obrazu siebie i wzmacnianiu samooceny uczestników. Pokazują w jaki sposób być asertywnym i jak najlepiej zaprezentować się  innym. Przykładowe warsztaty:  „Wartości w życiu człowieka”, „Zachowania asertywne”, „Autoprezentacja” , „Być sobą”

 

– warsztaty dotyczące chorób i zaburzeń psychicznych – warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży starszej. Podczas spotkań uczniowie poznają definicję i mechanizm danego schorzenia, uczą się rozpoznawać jego objawy. Uczestnicy warsztatów poznają również prawidłowe sposoby reagowania na chorobę bliskich. Dowiadują się gdzie szukać pomocy. Przykładowe warsztaty: „Anoreksja, bulimia, zaburzenia postrzegania ciała”, „Depresja i zachowania autodestrukcyjne”, „Przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród młodzieży”

 

– zawodoznawstwo – warsztaty dla uczniów gimnazjów  wspierające młodzież w poznaniu swoich zainteresowań i wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Warsztat:  „Zainteresowania i wybór szkoły ponadgimnazjalnej”

 

Program „Włączenie młodzieży z grup ryzyka w społeczność szkolną”:

1.         warsztaty integracyjne  „Dobry kontakt”,

2.         warsztaty integracyjne „Bądźmy razem”.